קבוצת סלפטר, נירים 3 (בית קנדה), ת"א 03.636.1672

עבור למעלה